Pozitivní účinky

Antioxidační efekt

Volných radikálů, částic, které ztratily elektron a v našem těle působí paseku do doby, než je zachytne nějaký antioxidant a onen elektron jim dodá, se nezbavíme. Jsou vytvářeny mimo jiné v rámci Krebsova cyklu a další z fyziologických procesů v našem těle. Jde tedy spíše o to nevytvářet jich nadbytek tím, že je dodáváme do těla stravou (zánětlivé procesy), tím, že se zbytečně stresujeme, fyzicky příliš zatěžujeme naše tělo a vystavujeme je působení externímu znečištění – kouři, smogu, radiaci… Volné radikály v převaze nad antioxidanty pak poškozují naši DNA, tělesné tuky a bílkoviny a to vše vede k procesu stárnutí a nemocem. Antioxidační aktivita sloučenin černého česneku pak vede mj. k vyšší produkci glutathionunejsilnějšího známého antioxidantu, které si tělo dokáže vytvořit!

 

Ochrana kardiovaskulárního systému

Riziko srdečního onemocnění, popř. infarktu, stoupá úměrně s množstvím sLDL cholesterolu a triglyceridů, vysokým krevním tlakem, vysokými hladinami homocysteinu a několika dalšími faktory. Klinické studie potvrzují, že S-allyl cystein proti nim dokáže velmi účinně bojovat. 2,4 až 4,8 gr černého česneku (1 stroužek) denně podávaného po dobu 6 měsíců dokáže snížit celkový cholesterol o 5-7%, snížit sLDL cholesterol, triglyceridy, zvýšit HDL cholesterol zabraňuje i plateletárnímu zanášení cév. SAC funguje na podobném principu jako léky na bázi statinu!

 

Prevence rakoviny

Pokud bychom měli vyjádřit podstatu vzniku rakoviny v jedné větě a to pohledem genetika, pak k ní dochází po dlouhodobém poškozování nebo mutaci DNA, popř. působením chemických sloučenin způsobujících totéž. Černý česnek prokazatelně působí při prevenci rakovin žaludku, tlustého střeva a rakoviny prostaty. Předklinické studie navíc naznačují jeho účinnost v prevenci rakoviny prsní žlázy, žlučníku, jater, plic a jícnu. A z pohledu biochemika se tak děje díky vyšší produkci glutathionu, bránění karcinogenů navázat se na naši DNA a zvýšení odvodu toxinů z těla. I proto je česnek součástí většiny detoxikačních kúr, hlavně pak těch zaměřených na zažívací ústrojí!

 

Léčba rakoviny

Za vše může ve vodě rozpustný S-allyl merkaptocystein. Společně s S-allyl cysteinem dokáže potlačit růst prostatických rakovinových buněk o 80% tím, že reguluje množství testosteronu a snižuje PSA, hlavní marker rakoviny prostaty. SAMC dokáže sám o sobě potlačit růst rakovinových buněk mléčné žlázy, popř. tlustého střeva o 71% a dokonce dokáže způsobit apoptózu (naprogramovaná buněčná smrt – míněno rakovinových buněk)!!!

 

Posílení imunity, antivirální, antibakteriální a protiplísňové účinky

Zde účinky černého česneku výrazně překračují možnosti toho čerstvého. Ve studii účinků černého česneku na pacienty s AIDS se můžete dočíst, že podávání 1800 mg extraktu z černého česneku po dobu 3 týdnů zvýšilo u těchto pacientů aktivitu NK buněk o 155% a těm, kteří dostávali 35 g čerstvého česneku (ekvivalent 1800 g černého česneku = 10 stroužků čerstvého česneku) pak o 139%. NK buňky (z anglického “natural killers”, přirození zabíječi) jsou jednou z podskupin bílých krvinek, které jsou schopny identifikovat a zabít rakovinové buňky a buňky napadené virem. Podle mého vlastního průzkumu neexistuje jediný chemický lék, který by měl na zvýšení aktivity NK buněk byť jen srovnatelný účinek!

Černý česnek navíc při pravidelné konzumaci dokáže zlikvidovat přemnožení Candida Albicans a účinně mu bránit. To samé platí i o jeho účincích na Helicobacteria Pilori, která je spojována s žaludečními vředy a rakovinou. Toto zjištění je možná ještě důležitější, jelikož se ukazuje, že asi 84% populace je na antibiotickou léčbu H. Pilori resistentní!